Viitteet 5308-5327 / 5389

   Tekijöiden nimet
   Yhdenvertaisuustoimikunta,puheenjohtaja Matti Niemivuo,pääsihteeri Anna-Elina Pohjolainen,sihteerit Anja Nummijärvi ja Liisa Vanhala [1]
   Yhdenvertaisuustoimikunta,puheenjohtaja Matti Niemivuo,sihteerit Liisa Vanhala ja Sini Kumpulainen [1]
   Yhdistelmävankeustyöryhmä, puheenjohtaja: Ilkka Rautio, sihteerit: Matti Marttunen, Matti Vartia [1]
   Yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen ratifiointia valmisteleva työryhmä [1]
   Yhdistyslain tarkistamistyöryhmä,puheenjohtaja Pekka Pulkkinen,sihteeri Lasse Laaksonen [1]
   Yhdyskuntaseuraamustoimikunta,puheenjohtaja Jarmo Littunen, sihteerit Anne Hartoneva ja Henrik Linderborg [1]
   Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto [1]
   Yhteistyöryhmä [1]
   YK:n ikäihmisten vuoden 99-työvaliokunta [1]
   Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma -työryhmä [1]
   Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen virtuaalisessa oppimisessa –työryhmä. Puheenjohtaja, johtaja Markku Mattila ja sihteerit: opetusneuvos Ella Kiesi, projektijohtaja Marja Rautajoki ja Pekka Kess [1]
   Yksityisten arkistojen valtionapulakityöryhmä. Puheenjohtaja Juhani Hakkarainen ja sihteeri Kenth Sjöblom [1]
   Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä, puheenjohtaja Päivi Tiainen-Hyrkäs [1]
   Yleisen edunvalvonnan tilastoinnin ja mittareiden kehittämistyöryhmä,puheenjohtaja Maaria Rubanin,sihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs [1]
   Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö,neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi,EU-asiantuntija Tia Möller,tutkija Liisa Leppävirta [1]
   Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmä,puheenjohtaja: Pertti Nieminen,sihteerit: Riitta Marttila, Raimo Ahola, Tero Mikkola [1]
   Ylhäinen, Ilkka [3]
   Yli-Kauppila, Hannele [1]
   Yli-Koski, Maria [1]
   Yli-Tolppa, Hanna [1]