• Veto-ohjelma 2003–2007. Loppuraportti 

      Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä = Social- och hälsovårdsministeriets rapporter = Reports of the Ministry of Social Affairs and Health : 2008:53
      (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008)