Viitteet 763-782 / 832

   Tekijöiden nimet
   Vaahtera, Anu [1]
   Vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä [1]
   Vainikainen, Mari-Pauliina [1]
   Vakkari, Pertti [1]
   Vallimies-Patomäki, Marjukka [1]
   Valtakari, Mikko [1]
   Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja opetus- ja kulttuuriministeriö [2]
   Valtion taidetoimikuntien kehittämistyöryhmä. Puheenjohtaja Veikko Kunnas ja sihteeri Esa Rantanen [1]
   Valtionavustuksia vuosina 2008-2012 saaneiden poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen jäsenluetteloiden tarkastus. Georg Henrik Wrede ja Immo Parviainen [1]
   Valtionavustusprosessin digitalisointia koskeva esiselvityshan [1]
   Valtionhallinnon kielitutkintoja koskevia säädösehdotuksia valmisteleva työryhmä. Puheenjohtaja Salla Rinne, opetusministeriö ja sihteerit: Aki Rosén, opetusministeriö ja Tim Lamminranta, opetushallitus [1]
   Valtionosuusuudistus 2008-2010. Puheenjohtaja Tiina Eerikäinen ja sihteeri Viivi Seirala [1]
   Valtionosuusuudistus 2008–2010. Puheenjohtaja Tiina Eerikäinen ja sihteeri Viivi Seirala [1]
   Valtionosuusuudistus 2008–2010. Puheenjohtaja, kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen ja sihteeri, suunnittelija Viivi Seirala [1]
   Vanhalakka-Ruoho, Marjatta [1]
   Vanhanen, Rauno [1]
   Vanhanen-Nuutinen, Liisa [2]
   Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman valmisteluryhmä. Puheenjohtaja Marita Savola ja sihteeri Kirsi Lähde [1]
   Vapaan sivistystyön rahoitusryhmä. Puheenjohtaja Marita Savola ja sihteerit: Kirsi Lähde ja Pasi Rentola [1]
   Vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmä. Puheenjohtaja Marita Savola, varapuheejohtaja Marja-Riitta Pönkä ja sihteerit Kirsi Lähde, Pasi Rentola ja Pirkko Sartoneva [1]