Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja 

   Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita - Social- och hälsovårdsministeriets handböcker - Handbooks of the Ministry of Social Affairs and Health: 2001:8
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työministeriö, 2001)
  • Sosiaalitoimen asiakkaiden työllistymisen tukeminen Suomen kunnissa keväällä 1998 

   Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita - Social- och hälsovårdsministeriets stencilserie - Stencils of the Ministry of Social Affairs and Health: 1998:23
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1998)
  • Sosiaalityön selvityshankkeen seurantaryhmän muistio 

   Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita - Social- och hälsovårdsministeriets promemorior - Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health: 1999:27
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000)
  • Työsosuuskunnat ilman oikeutta 

   Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita - Social- och hälsovårdsministeriets stencilserie - Stencils of the Ministry of Social Affairs and Health: 2001:8
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001)