Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa 

   (Sosiaali- ja terveysministeriöBiotekniikan neuvottelukunta, 2006)
  • Biotekniken nu och i framtiden 

   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukuntaDelegationen för bioteknik, 2006)
  • Geeniseulontatyöryhmän muistio 

   Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita - Social- och hälsovårdsministeriets promemorior - Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health: 1998:5
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1998)
  • Geenit ja arvot 

   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001)
  • Geenitekniikan lautakunta valvoo geenitekniikan käyttöä 

   Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä = Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer = Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health : 2000:3
   (Sosiaali- ja terveysministeriö. Geenitekniikan lautakunta, 2000)
  • Genmodifierade livsmedel 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja : 4 (2010)
   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukunta, 2010)
  • Genmodifierade livsmedel 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja : 4 (2010)
   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukunta, 2010)
  • Miljövänlig bioteknologi 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja : 2 (2009)
   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukunta, 2009)
  • Miljövänlig bioteknologi 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja : 2 (2009)
   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukunta, 2009)
  • Muuntogeeniset elintarvikkeet 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja : 3 (2010)
   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukunta, 2010)
  • Terveys, bioteknologia ja etiikka 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja ; : 1/2007
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007)
  • Terveys, bioteknologia ja etiikka 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja: 1/2007
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007)
  • Ympäristömyönteinen bioteknologia 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja : 1 (2009)
   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukunta, 2009)
  • Ympäristömyönteinen bioteknologia 

   Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja : 1 (2009)
   (Sosiaali- ja terveysministeriö : Biotekniikan neuvottelukunta, 2009)