Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Friskt brunnsvatten 

   (Suomen ympäristökeskus : Sosiaali- ja terveysministeriö : Suomen Kuntaliitto : Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto : Säteilyturvakeskus, 1996)
  • Hyvää vettä kaivosta 

   (Suomen ympäristökeskus : Sosiaali- ja terveysministeriö : Suomen Kuntaliitto : Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto : Säteilyturvakeskus, 1996)
  • Suurten vesilaitosten toimittaman talousveden laatu Suomessa vuosina 1996–1998 

   Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä - Social- och hälsovårdsministeriets rapporter - Reports of the Ministry of Social Affairs and Health: 2002:4
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002)