Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Friskt brunnsvatten 

   (Suomen ympäristökeskus : Sosiaali- ja terveysministeriö : Suomen Kuntaliitto : Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto : Säteilyturvakeskus, 1996)
  • Hyvä kaivo 

   (Suomen ympäristökeskus : Maa- ja metsätalousministeriö : Sosiaali- ja terveysministeriö et al., 2003)
  • Hyvää vettä kaivosta 

   (Suomen ympäristökeskus : Sosiaali- ja terveysministeriö : Suomen Kuntaliitto : Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto : Säteilyturvakeskus, 1996)
  • Kaivo-opas 

   Ympäristöopas, Luonto ja luonnonvarat : 9
   (Suomen ympäristökeskus : Sosiaali- ja terveysministeriö : Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto : Suomen Kuntaliitto : Säteilyturvakeskus, 1996)
  • Laboratorioiden valmiudet talousveden valvontatutkimuksiin 

   Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita = Social- och hälsovårdsministeriets stencilserie = Stencils of the Ministry of Social Affairs and Health : 1996:21
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1996)
  • Suurten vesilaitosten toimittaman talousveden laatu Suomessa vuosina 1996–1998 

   Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä - Social- och hälsovårdsministeriets rapporter - Reports of the Ministry of Social Affairs and Health: 2002:4
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002)
  • Talousveden turvallisuussuunnitelma. Loppuraportti 

   Raportteja ja muistioita (STM): 2015:27
   (sosiaali- ja terveysministeriö, 2015)
  • Talousvesilaboratorioiden akkreditointia käsittelevän työryhmän muistio 

   Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita = Social- och hälsovårdsministeriets promemorior = Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health : 2005:8
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2005)