Lausunnot ehdotuksesta hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. Tiivistelmä

Valto


Lausunnot ehdotuksesta hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. Tiivistelmä

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:952-466-065-2

Näytä kaikki kuvailutiedot

Näytä kaikki kuvailutiedot

Viite kuuluu kokoelmiin: