Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto

Valto innehåller publikationer i pdf-format som getts ut i ministeriernas publikationsserier från och med början av 2016, vissa äldre publikationer och publikationer som ämbetsverk gett ut.

Man kan söka publikationer t.ex. på namn, författare eller ämnesord.

Valto är fritt tillgängligt. Det är tillåtet att hänvisa till publikationerna, förutsatt att källan anges.

Visa mera