Selaus tekijän mukaan Julkaisut

Viitteet 505-524 / 984

   Tekijöiden nimet
   Oikeusministeriö, viestintäyksikkö [1]
   Oikeusministeriö,Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö [1]
   Oikeusministeriö,lainvalmisteluosasto [1]
   Oikeusministeriö: lainvalmisteluosasto ja kriminaalipoliittinen osasto [1]
   Oikeusministeriön 14.9.2011 asettama työryhmä,puheenjohtaja: Janina Groop-Bondestam [1]
   Oikeusministeriön 26.6.2009 asettama ihmisoikeusinstituutiotyöryhmä,puheenjohtaja: hallintoneuvos Matti Pellonpää,sihteeri: neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam [1]
   Oikeusministeriön hallinnonalan maksustrategiatyöryhmä,puheenjohtaja Heikki Kanninen ,sihteeri Juha Saunamäki [1]
   Oikeusministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen valmisteluryhmä,puheenjohtaja: kansliapäällikkö Tiina Astola,sihteeri: kehittämispäällikkö Kaisa Sistonen [1]
   Oikeusministeriön hallinnonalan valtakunnallisia henkilörekistereitä arvioinut työryhmä,puheenjohtaja Kari Kiesiläinen,sihteeri Sami Sarvilinna [1]
   Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen neuvottelukuntatyön organisoimisen työryhmä, puheenjohtaja Esa Vesterbacka, sihteeri Aarne Kinnunen [1]
   Oikeusministeriön tasa-arvotyöryhmä,puheenjohtaja Minna Piispa,sihteeri Suvi Pokela [1]
   Oikeusministeriön viestintäyksikkö, Pirkko Kauppinen [1]
   Oikeuspaikkatyöryhmä,puheenjohtaja ja sihteeri Jaakko Rautio [1]
   Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos [1]
   Oikeusprosessien keventämistä käsittelevä työryhmä [1]
   Oikeussuojakeinotyöryhmä,puheenjohtaja Tatu Leppänen [1]
   Oikeusturva-asiain neuvottelukunta,puheenjohtaja Teuvo Pohjolainen [4]
   Oikeusturvaohjelmaa valmisteleva neuvottelukunta [2]
   Oili Salminen, Niklas Wilhelmsson [1]
   Oilinki, Juuso [1]