Selaus tekijän mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö

Viitteet 521-540 / 1007

   Tekijöiden nimet
   Olli Poropudas, Maija Miettinen, Jorma Selovuori, Hanna-Mari Pasanen [1]
   Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seurantatyöryhmä. Puheenjohtaja Armi Mikkola ja sihteeri Kirsi Lähde [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriö [4]
   Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus [1]
   opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sanastokeskus TSK ry [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oppimisanalytiikkajaosto [1]
   opetus- ja kulttuuriministeriö, Sanastokeskus TSK [1]
   opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkijanurakysymyksiä käsittelevä työryhmä [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkijanurakysymysten työryhmä [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriön ja maakunnan liittojen luovan talouden yhteistyöryhmä. Puheenjohtaja Pertti Rajala ja sihteeri Heli Talvitie [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ulkoasiainministeriön epävirallinen työryhmä. Yksikön päällikkö Pertti Anttinen (UM), johtaja Jukka Liedes (OKM) [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnan ohjausryhmä [1]
   Opetus- ja kulttuuriministeriön työttömien osaamisen kasvattamista ja koulutusmahdollisuuksien lisäämistä koskeva työryhmä [1]
   Opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistämisen yhteistyöryhmä. Puheenjohtaja Sakari Karjalainen ja sihteerit Aila Maijanen, Tekes ja Simo Saurio, CI City Image Oy [1]
   Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston kansainvälisen indikaattorituotannon koordinaatioryhmä. Puheenjohtaja Heikki Mäenpää ja sihteeri Johanna Haahtela [1]
   Opetusministeriön kulttuuri- ja tiedeinstituuttilinjauksia ja instituuttistrategiaa valmisteleva työryhmä. Puheenjohtaja Risto Ruohonen ja sihteeri Lea Halttunen [1]
   Opetusministeriön maksuasetustyöryhmä. Puheenjohtaja Heikki Rosti ja sihteeri: Matti Hietanen [1]
   Opetusministeriön metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittävä työryhmä. Puheenjohtaja Tero Paajanen ja sihteerit: Jouni Suoheimo, Opetushallitus, Kauko Yläsaari, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Ritva Varis Puumiesten liitto [2]
   Opetusministeriön sektoritutkimustyöryhmä. Puheenjohtaja, johtaja Sakari Karjalainen ja sihteerit: hallinnollinen avustaja Lea Halttunen ja erikoistutkija Olli Poropudas [1]