Selaus tekijän mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö

    • Kulttuurialan koulutusselvitys 

      Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä : 2015:20
      (opetus- ja kulttuuriministeriö, 18.02.2016)