Selaus tekijän mukaan Julkaisut

Viitteet 754-773 / 1052

   Tekijöiden nimet
   Saamen kielen elvyttämisohjelman laatimisen työryhmä. Puheenjohtaja Mikko Cortés Téllez ja sihteerit: Ulla Aikio-Puoskari, Maija Innola, Leena Nissilä ja Kaarina Vuolab-Lohi [1]
   Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmä [1]
   Saarelainen, Tarja [1]
   Saarenmaa, Kaisa [1]
   Saari, Juhani [4]
   Saari, Katja [1]
   Saarinen, Heli [1]
   Saarinen, Vesa [1]
   Saaristo, Vesa [2]
   Saine, Reetta [1]
   Sainio, Tapani [2]
   Sairaalakoulutyöryhmä. Puheenjohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö ja sihteerit: Minna Saulio, opetushallitus ja Matti Vatka, opetusministeriö [1]
   Sakkunniggruppen för rekommendationer för fysisk aktivitet under de första åren [1]
   Sallinen, Sini [1]
   Salmela-Aro, Katariina [1]
   Salmenkivi, Eero [1]
   Salminen, Hannele [1]
   Salomaa, Saara [3]
   Samordningsorganet för idrottspolitiken har utnämnt en arbetsgrupp för motionsrekommendation för barn och unga som består av beredarna Arja Sääkslahti, Tuija Tammelin och Tommi Vasankari, ordförande Minttu Korsberg och medlemmarna Antti Blom, Katja Borodulin, Olli Heinonen, Marke Hietanen-Peltola, Terhi Huovinen, Sami Kokko, Taru Lintunen, Mari Miettinen, Matti Pietilä, Kai Pihlainen, Aija Saari, Marko Viitanen. [1]
   Samordningsorganet för idrottspolitiken har utnämnt en arbetsgrupp för rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga som består av beredarna Arja Sääkslahti, Tuija Tammelin och Tommi Vasankari, ordförande Minttu Korsberg och medlemmarna Antti Blom, Katja Borodulin, Olli Heinonen, Marke Hietanen-Peltola, Terhi Huovinen, Sami Kokko, Taru Lintunen, Mari Miettinen, Matti Pietilä, Kai Pihlainen, Aija Saari, Marko Viitanen. För det svenskspråkiga dokumentets terminologi ansvarade: Jan-Erik Romar, Henrika Backlund, Johanna Berlin och Joni Kuokkanen. [1]