Selaus tekijän mukaan Julkaisut

  • Handbok i lagen om vattentjänster 

   Jord- och skogsbruksministeriets publikationer : 1a/2002
   (maa- ja metsätalousministeriö, 22.03.2002)
  • Vesihuoltolakiopas 

   Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja : 1/2002
   (maa- ja metsätalousministeriö, 15.02.2002)