Selaus asiasanan mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö

  • Familjepolitiken i Finland 

   Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä = Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer = Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health : 2006:12swe
   (Social- och hälsovårdsministeriet, 2006)
  • Finland's family policy 

   Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä = Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer = Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health : 2006:12eng
   (Ministry of Social Affairs and Health, 2006)
  • Perhepolitiikka Suomessa 

   Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä = Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer = Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health : 2006:12
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2006)