Selaus asiasanan mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö

  • Characteristics of the Social Security System in Finland 

   Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä = Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer = Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health : 2007:9eng
   (Ministry of Social Affairs and Health, 2007)
  • Den sociala tryggheten i Finland 

   Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä - Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer - Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health: 2007:9swe
   (Social- och hälsovårdsministeriet, 2007)
  • Suomen sosiaaliturvan pääpiirteet 

   Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä - Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer - Brochures of the Ministry of Social Affairs and Health: 2007:9
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007)
  • Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista selvittäneen työryhmän (PEVA II) muistio 

   Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita - Social- och hälsovårdsministeriets promemorior - Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health : 2001:28
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001)