Selaus asiasanan mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö

    • Velkaongelmatyöryhmän muistio 

      Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita - Social- och hälsovårdsministeriets promemorior - Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health: 1998:4
      (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1998)