Selaus tekijän mukaan Julkaisut

  • Arbetarskyddsstrategins uppföljningsrapport 1998-2007 

   Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja = Social- och hälsovårdsministeriets publikationer = Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2008:27
   (Sosiaali- ja terveysministeriötyöryhmä, 2008)
  • Occupational safety and health strategy 1998-2007 

   Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja = Social- och hälsovårdsministeriets publikationer = Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2008:28
   (Sosiaali- ja terveysministeriötyöryhmä, 2008)
  • Työsuojelustrategian seurantaraportti 1998-2007 

   Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja = Social- och hälsovårdsministeriets publikationer = Publications of the Ministry of Social Affairs and Health : 2008:23
   (Sosiaali- ja terveysministeriötyöryhmä, 2008)