Selaus tekijän mukaan Julkaisut

    • Tasa-arvoa edistävien EU-hankkeiden arviointi 

      Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä = Social- och hälsovårdsministeriets rapporter = Reports of the Ministry of Social Affairs and Health : 2007:39
      (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007)