Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

    • Kansallisen Ikäohjelman seurantaraportti 2001 

      Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita - Social- och hälsovårdsministeriets promemorior - Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health: 2001:17
      (Sosiaali- ja terveysministeriö, Työministeriö, 2001)