Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

    • Transseksuaalien aseman kehittämistyöryhmän muistio 

      Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita - Social- och hälsovårdsministeriets promemorior - Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health: 2000:2
      (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2000)