Selaus asiasanan mukaan Julkaisut

  • Happojen ja emästen varastointi ja käsittely 

   Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita = Social- och hälsovårdsministeriets handböcker = Handbooks of the Ministry of Social Affairs and Health : 2000:7
   (Sosiaali- ja terveysministeriö. Kemikaalineuvottelukunta, 2000)
  • Lääkkeiden velvoitevarastointijärjestelmän uudistamistyöryhmän muistio 

   Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita - Social- och hälsovårdsministeriets promemorior - Working group memorandums of the Ministry of Social Affairs and Health: 2004:17
   (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004)
  • Ohje kemikaalien kappaletavaravarastosta 

   Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita = Social- och hälsovårdsministeriets handböcker = Handbooks of the Ministry of Social Affairs and Health : 2000:5
   (Sosiaali- ja terveysministeriö. KemikaalineuvottelukuntaKemikaalineuvottelukunta, 2000)
  • Ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi 

   Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita = Social- och hälsovårdsministeriets handböcker = Handbooks of the Ministry of Social Affairs and Health : 2000:2
   (Sosiaali- ja terveysministeriö. Kemikaalineuvottelukunta, 2000)