Selaus tekijän mukaan Valtioneuvoston kanslia

  • En strategi för Finland 

   Statsrådets kanslis publikationsserie : 6/2015
   (valtioneuvoston kanslia, 11.03.2015)
  • Strategia Suomelle 

   Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja : 5/2015
   (valtioneuvoston kanslia, 11.03.2015)