Paluu julkaisuarkistoon

Valton saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Valtioneuvoston yhteistä Valto-julkaisuarkistoa ja on laadittu 8.9.2020. Selostetta tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Selostetta on viimeksi päivitetty 22.2.2022.

www-osoite: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/

Digipalvelun saavutettavuuden arviointi

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaa Valtioneuvosto.

Julkaisuarkisto Valtoon tallennettujen sarjajulkaisujen pdf-tiedostojen saavutettavuutta on arvioitu ulkopuolisen tahon toimesta sekä suorittamalla jatkuvaa tuotannon sisäistä tarkistusta. Olemme pyrkineet huomioimaan julkaisujen saavutettavuuden ja korjaamme julkaisuissa havaittuja puutteita jatkuvasti saatavilla olevan uuden informaation mukaisesti sekä tarkistamalla niitä apuvälineitä käyttäen.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Kansalliskirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Kansalliskirjasto.

Ei-saavutettava sisältö, joka ei kuulu lain piiriin

Ennen 23.9.2018 arkistoon tallennettuun aineistoon ei sovelleta lakia, sillä sitä ei päivitetä eikä tarvita viranomaisen kanssa kesken olevan asian hoitamisessa.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

Julkaisut voivat sisältää osioita, joita ei toimenpiteistä huolimatta olla saatu saavutettaviksi. Havaittuja kehityskohteita:

Käyttöliittymän saavutettavuus

Käyttöliittymän arvioinnissa on löydetty seuraavia puutteita:

Havaittava

Lomakkeiden ja kuvien saavutettavuudessa on puutteita.

Kaikissa kuvissa ei ole tekstivastineita. Haku-kenttä ei ole ruudunlukuohjelmalla helppokäyttöinen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Otsikkotasoissa ja rakenteessa on puutteita.

Otsikkotasot eivät kaikilla sivuilla etene loogisesti.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Hallittava

Toistuvia rakenteita ei pysty ohittamaan apuvälinettä käyttäessä.

Sivuilla ei ole Hyppää sisältöön -linkkiä tai sitä korvaavaa loogista otsikointirakennetta. Sivun pääsisältö ei siksi ole apuvälineellä helposti saavutettavissa.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivujen otsikoissa on puutteita.

Kaikkien sivujen pääotsikko (title-elementti) ei ole informatiivinen.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Julkaisuun liittyvien linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät.

Sivustolla on paikoin linkkejä, jotka eivät ilman ympäröivää kontekstia ole täysin selkeitä ja kerro, minne linkki vie (esimerkiksi Näytä lisää -linkkitekstit).

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Ymmärrettävä

Kielimääritys puuttuu joiltain sivuilta.

Suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä sivustoilla on joitain sivuja, joissa ei ole määritelty sivun kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Sivun osien kieltä ei ole paikoin määritelty.

Joillain sivuilla on pääosin englanninkielisiä osuuksia, kuten julkaisujen otsikoita, joiden kieltä ei ole määritelty.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

Saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Jos huomaatte sivustollamme saavutettavuuspuutteen, kertokaa se meille. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sivuston saavutettavuudesta vastaavan tahon yhteystiedot

Valvontaviranomainen

Jos huomaatte sivustolla saavutettavuusongelmia, antakaa ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos ette ole tyytyväinen saamaanne vastaukseen tai ette saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voitte tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000